Vi tilbyr:

Kommunikasjonsløsninger


Suksess er samhandling mellom prosesser og og bruk av riktig verktøy. Suksess handler om målrettet kommunikasjon, internt og eksternt! Samhandlingen og kommunikasjonen forteller hvem dere er, hva dere er og hvilken suksess dere vil oppnå. Comfix AS gir dere råd og riktige verktøy. Samordnet Kommunikasjon integrerer telefon, videokonferanse, chat og skjermdeling i en felles løsning. Dere kan samarbeide med kunder, kollegaer og partnere uansett hvor de er.

Strategiprosesser og handlingsplaner


En førsteklasses strategiprosess krever at du først gjør en god analyse av hvor du står, både i forhold til konkurrentene og omverdenen ellers, og i forhold til din egen organisasjon og dine produkter. Etter at målsettinger og strategier er etablert er det avgjørende med en god handlingsplan og en effektiv gjennomføring

Innkjøpsrådgivning


Comfix AS er produsentuavhengig og gir kunden nøytrale kjøpsanbefalinger fra kvalifiserte rådgivere som, basert på et godt informasjonsnettverk, kan gi riktige løsninger til riktig pris. For flere viktige kunder deltar vi, eller er ledende i forhandlingene om større anskaffelser.

Tele, data og skytjenester